Betalingsvoorwaarden

BETALINGSVOORWAARDEN  (YOGALESSEN)

  • Na inschrijving wordt telkens tijdig voor aanvang van het nieuwe seizoen via e-mail lesgeld en lesdata doorgegeven.
  • Er geldt een opzegtermijn van 4 weken (ook wanneer je wilt switchen naar een ander lesuur!).
  • Door inschrijving verbindt men zich tot vooruitbetaling van het cursusgeld van een heel seizoen (voor- of najaar) tot men zich afmeldt voor deelname. Van deze vooruitbetaling per seizoen kan alleen afgeweken worden als dit van tevoren overeengekomen is. Bij langdurige ziekte of zwangerschap is een regeling bespreekbaar. Restitutie van het cursusgeld is niet mogelijk. Lessen zijn in overleg met de docent overdraagbaar op een ander persoon of kunnen later worden ingehaald.
  • Betaling van het lesgeld dient vóór aanvang van de lessen plaats te vinden.