Voorwaarden

Algemene voorwaarden & Privacy verklaring

 • Schakel je mobieltje “uit” voor aanvang van de les!
 • Wees ruim van tevoren aanwezig (ca. 5 min.), mede uit respect voor de tijdsbesteding van je groepsgenoten. De les begint stipt op tijd.
 • Voor je eigen hygiëne dien je een yogamat mee te nemen en evt. deken/omslagdoek (evt. is er voor de proefles een leenmat aanwezig).
 • Draag gemakkelijk zittende kleding.
 • Drink voldoende water voor en na een yogales. Beoefen geen yoga met een volle maag.
 • Als je verhinderd bent, graag tijdig melden.
 • Inhalen is mogelijk bij tijdig afmelden en voldoende ruimte op het gewenste inhaaluur.
 • Het niet bijwonen van lessen geeft geen recht op restitutie van deelnamekosten, vervangende lessen e.d.
 • De overeenkomst voor het volgen van yogalessen wordt tot wederopzegging aangegaan, betaling dient elk seizoen voor aanvang van de lessen te geschieden. Betaling in termijnen mogelijk na overleg.
 • Graag overleg bij langere tijd niet kunnen volgen van lessen.
 • Wanneer een les geen doorgang kan vinden word je zo snel mogelijk op de hoogte gebracht en wordt een vervangend lesuur aangeboden.
 • Het Yogatrainingscentrum en de eigenaar van de leslocatie kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor materiele noch voor immateriële schade.
 • Oefen met respect voor je eigen grenzen. De activiteiten worden gevolgd op eigen risico. Iedereen is altijd zelf verantwoordelijk. Onderbreek een activiteit wanneer je hiervan lichamelijke hinder ondervindt (pijn, kramp, duizeligheid, misselijkheid e.d.) en stel de docent hiervan in kennis.
 • Volg de aanwijzingen van de docent altijd op naar eigen kunnen.
 • Raadpleeg bij gezondheidsklachten altijd een arts.
 • Oefen met respect voor je groepsgenoten (gebruik bijv. niet teveel parfum).
 • Omzetten van yogalessen in een workshop of andere cursus is niet mogelijk.

 

Bij inschrijving voor een activiteit van het Yogatrainingscentrum gaat men akkoord met de Algemene cursus – en Betalingsvoorwaarden.

Privacy verklaring

Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord met het privacybeleid. Je gegevens zullen nimmer aan derden worden verkocht en/of verstrekt. Er wordt zorgvuldig omgegaan met je persoonlijke gegevens.

Bescherming persoonsgegevens

Je gegevens worden alleen bewaard voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet.

Wanneer je besluit mee te blijven doen met de yogalessen of andere cursussen word je gevraagd een inschrijfformulier in te vullen met de volgende gegevens:

 • voor- en achternaam
 •  e-mailadres
 • telefoonnummer(s)
 • straat- en huisnummer, postcode, woonplaats
 • geboortedatum
 • gezondheidstoestand
 • motief van deelname

Bovenstaande door jou verstrekte gegevens worden niet digitaal bewaard. Je e-mailadres wordt slechts gebruikt om je te informeren over voortgang van lessen, lesdata, lestijden of wanneer lessen om wat voor reden dan ook geen doorgang kunnen vinden, alsmede om je incidenteel te informeren over eventuele andere activiteiten.

Met het invullen van een inschrijfformulier geef je toestemming voor het verwerken van je gegevens zoals in dit schrijven vermeld staat.

Wanneer je stopt met de lessen en je hebt je tijdig afgemeld (4 weken voor aanvang volgend seizoen) dan zullen je gegevens binnen een maand uit het bestand verwijderd worden en niet langer worden bewaard.

Wanneer je niet op de hoogte wilt worden gehouden via e-mail kun je dit doorgeven door een e-mail te sturen en je e-mailadres zal uit het bestand worden verwijderd.

Er wordt geen gebruik gemaakt van social media of andere gedigitaliseerde media in verband met je gegevens met uitzondering van e-mail.

Je hebt altijd recht je toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna ze niet meer zullen worden gebruikt.

Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverklaring op basis van jouw toestemming zoals deze plaatsvond voor deze intrekking.

Tevens heb je recht op inzage in je gegevens of deze te rectificeren wanneer ze onjuist, onvolledig of niet relevant zijn. Graag je verzoek mailen om je gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Wij behouden ten allen tijde het recht om het privacybeleid te wijzigen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van in werkingtreding.

Betalingsvoorwaarden

BETALINGSVOORWAARDEN  (YOGALESSEN)

 • Er geldt geen opzegtermijn, maar graag wel laten weten dat je het volgende seizoen niet meer meedoet, want ik hou je plaatsje gereserveerd zonder tegenbericht!
 • Bij langdurige ziekte of zwangerschap is een regeling bespreekbaar. Restitutie van het cursusgeld is niet mogelijk. Lessen zijn in overleg met de docent overdraagbaar op een ander persoon of kunnen later worden ingehaald.
 • Betaling van het lesgeld dient vóór aanvang van de lessen plaats te vinden.